Jura w obiektywie - natura

Wybór zdjęć prezentujących piękno i bogactwo świata przyrody ożywionej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i jej najbliższego sąsiedztwa. Fotografie podzielone są na następujące kategorie:
flora: kwiaty wczesnowiosenne * murawy naskalne i kserotermiczne * jurajskie storczyki * lasy, grzyby i inne roślinki
fauna: bezkręgowce * płazy i gady (w tym oddzielnie żmija zygzakowata) * ptaki * ssaki (w tym oddzielnie nietoperze * sarny * lisy * dziki)
środowisko abiotyczne: skamieniałości i minerały * formy krasowe * źródła


Żmija zygzakowata (Vipera berus)
Wszystkie zdjęcia wykonałem na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej a dokładniej na kueście w okolicach Włodowic i Rudnik.
UWAGA żmija zygzakowata jest wężem jadowitym, podlega ochronie gatunkowej, warto przeczytać:
L. Kowalewski, P. Profus 'Rozmieszczenie, biometria i ekologia żmii zygzakowatej Vipera berus L. na Górnym Śląsku i Wyżynie Częstochowskiej.' Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 63, z. 3 (2007)

                                                                                                                                                                             

                 


Zdjęcia krajobrazów | Zdjęcia zamków, zabytków | Zdjęcia przyrody | Spis zdjęć zamieszczonych na stronie

Zainteresowanych wykorzystaniem zdjęć o tematyce jurajskiej proszę o kontakt
Stara wersja galerii (1021 zdjęć) dostępna jest na www.jurapolska.com/gal/index.php
Zdjęcia pochodzą z archiwum cyfrowego i wykonane zostały między rokiem 2003 a chwilą obecną, z wykorzystaniem zarówno lustrzanek cyfrowych jak i prostych aparatów kompaktowych, więc ich jakość nie zawsze pozwala na ew. znaczniejsze powiększenia.

Parę tysięcy zdjęć z Jury K-Cz i okolicznych terenów jest również w opisach wycieczek na moim blogu Między Wartą, Nidą i Pilicą.

Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2021 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25   602 29 58 24
JuraPolska & KajakiemPoPilicy.pl